Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Aktualności

Informacja na temat postępowania przetargowego Genomiczna Mapa Polski

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A (dalej Emitent) podjął 10 września informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp.z o.o. o otrzymaniu wiadomość od Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dotyczącej postępowania przetargowego nr P [...]
Czytaj więcej

Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta dotyczące zmiany posiadanego pakietu akcji

Zarząd INNO-GENE S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU SA) sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczne [...]
Czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INNO- GENE S. A. na dzień 30 czerwca 2018 roku.   Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie [...]

Uruchomienie procedury przetargowej nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski w trybie przetargu nieograniczonego

Zarząd Inno-Gene SA zawiadamia o uruchomieniu procedury przetargowej nr PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe dotyczy wyłonienia kluczowego dostawcy usług w ramach prowadzonego projekt [...]

Raport okresowy za I kw. 2018 roku INNO-GENE S.A.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku. [...]
Czytaj więcej

Raport okresowy za IV kw. 2017 roku INNO-GENE S.A.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku. [...]
Czytaj więcej

Podpisanie przez spółkę zależną umowy dystrybucyjnej na sprzedaż testów w kanale aptecznym

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął informację o podpisaniu w dniu 15 lutego 2018r. przez spółkę zależną tj. Centrum Badań DNA sp.z o.o. z firmą RESPIMED Tomasz Olejniczak z siedzibą w Łodzi, umowy dystrybucyjnej dotyczącej dystrybucji w [...]
Czytaj więcej

Projekt z obszaru ciekłej biopsji na liście projektów rekomendowanych

Zarząd Inno-Gene S.A. (dalej: ,,Emitent") informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 otrzymał informację, że projekt spółki zależnej tj. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Program [...]
Czytaj więcej

Podpisanie aneksu do umowy o znacznej wartości

Zarząd Inno-Gene SA (dalej Emitent) zawiadamia o podpisaniu z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: OPI) w dniu 16 listopada 2017r. aneksu do umowy projektu realizowanego przez konsorcjum, pod nazwą ECBiG - Europejski [...]
Czytaj więcej