Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Komunikaty

Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG - 1.040.000,00 PLN

Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) powziął w dniu 05 marca br. informację że spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. (Spółka) otrzymała zaliczkę z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o łącznej wartości 1.040.000,00PL [...]
Czytaj więcej

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 23 lutego 2015 roku informację o podpisaniu umowy w trybie korespondencyjnym pomiędzy Spółką zależną Emitenta, Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), a Państwowym Instytute [...]
Czytaj więcej

Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., zarząd Inno Gene S.A. (Emitent) informuje, iż w dniach 29 stycznia br. spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. (Spółka) otrzymała zaliczkę z Ministerstw [...]
Czytaj więcej

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach INNO-GENE S.A.

Zarząd INNO-GENE S.A. („Emitent", „Spółka”), informuje iż w dniu 29 stycznia 2015r, Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2014 roku przez osobę pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej [...]
Czytaj więcej

Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach IV Konkursu Patent Plus, złożonego przez spółkę zależną

Zarząd INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 26.01.2015 roku informację, że projekt Spółki zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (Spółka) znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [...]
Czytaj więcej

Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu BIOSTRATEG złożonego przez spółkę zależną

Zarząd INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 30.12.2014 roku informację, że projekt Spółki zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (Spółka) znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centru [...]
Czytaj więcej

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 1 KSH w zw. z art.66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości oraz § 14 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki dokonała wybor [...]

Zbycie udziałów spółki zależnej NewLab Systems sp.z o.o.

Zarząd Inno Gene S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 października 2014 została podpisana umowa zbycia 100% udziałów (1000 szt.) w spółce zależnej NewLab Systems sp. z o.o. (KRS 377298). Nabywcą udziałów jest Pan Michał Kaszuba, były kluczow [...]
Czytaj więcej

Powołanie członka zarządu INNO-GENE S.A.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 października 2014 r. powołała nowego Członka Zarządu Emitenta - Pana Cezarego Ziarkowskiego. Powołany Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za relacj [...]
Czytaj więcej