Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Podpisanie aneksu do umowy o znacznej wartości

Zarząd Inno-Gene SA (dalej Emitent) zawiadamia o podpisaniu z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: OPI) w dniu 16 listopada 2017r. aneksu do umowy projektu realizowanego przez konsorcjum, pod nazwą ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki. Członkiem konsorcjum jest spółka zależna Emitenta - Centrum Badań DNA sp. z o.o. (dalej CBDNA).Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN a kwota dofinansowania to 68.000.000 PLN

Podpisany z OPI aneks dotyczy wprowadzenia do umowy wszystkich członków konsorcjum i ma charakter czysto formalny nie wpływający na merytoryczną zawartość umowy. Podpisanie aneksu umożliwi przejście do kluczowego dla projektu etapu tj. wyłonienia kluczowych wykonawców usług.

O realizacji projektu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2016 i 17/2016

Spółka zależna Emitenta - Centrum Badań DNA sp. z o.o. wniosła do projektu wkład własny w postaci niepieniężnej (know-how) dotyczący wykonywania badań WGS i przetwarzania danych. Projekt nie wymaga od spółki zależnej wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Dzięki udziałowi w Projekcie CBDNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i bazy danych IT oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu.

Podstawa prawna: art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r

Powrót