Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Podpisanie umowy o wartości ponad 63 mln pln na realizacje projektu Genomiczna Mapa Polski

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) podjął 18 listopada 2019 roku informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. („CEGC”, „Spółka”) o podpisaniu  a dniu 18 listopada 2019 roku, umowy na realizację projektu Genomiczna Mapa Polski II.


Oferta Spółki CEGC, na kwotę 63.338.850 PLN brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2021.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 5000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski ) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych:

Produkt 1. „Genom referencyjny” (zwany dalej „GR”) – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych, genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych;

Produkt 2. „Baza danych” – prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizacje leczenia min. na dobór skutecznego leku który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku;

Produkt 3. „Mapa zmienności genetycznej” – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji;

Produkt 4. „Fen-Gen” – prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem. Produkt ma umożliwić określenie relacji pomiędzy możliwie dużym zestawem cech fenotypowych badanej osoby a jej genomem. Powstanie on w oparciu o informacje na temat wyglądu i stanu zdrowia oraz powiązane z nimi dane z całogenomowych sekwencjonowań 1000 osób. System ma wspierać lekarzy i przyspieszać diagnostykę dzięki automatycznemu typowaniu zmodyfikowanych obszarów genomu na podstawie wprowadzonych do systemu cech fenotypowych;

Produkt 5. „Et-Gen” - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych. Zmienność genetyczna musi zostać przeanalizowana na podstawie 1000 sekwencji pełnych genomów pochodzących od przedstawicieli wybranych przez Zamawiającego mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN,


Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narządzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Emitenta polegająca na specjalizacji w badaniach genetycznych oraz opracowania narzędzi bioinformatycznych do zarządzania danymi genetycznymi


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=159623&title=Podpisanie+umowy+o+warto%C5%9Bci+ponad+63+mln+pln++na+realizacje+projektu+Genomiczna+Mapa+Polski
Powrót