Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w spółce stowarzyszonej CEGC

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 6 listopada 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Central Europe Genomics Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku .("Spółka”, „CEGC”), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.800,00 zł , do kwoty 56.900,00 zł , to jest o kwotę 50.100,00 zł , poprzez utworzenie 1002 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 50.100,00 zł.

Emitent w wyniku podniesienia kapitału zakładowego objął 431 nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny. Udziały Emitenta w wyniku podwyższenia kapitału wzrosły z 26,5% (36 udziałów) do 41% (467 udziałów) w kapitale zakładowym i głosach w Zgromadzeniu Wspólników. O planowanym podwyższeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019.

W trakcie Zgromadzenia Wspólników 171 nowoutworzonych udziałów objął nowy wspólnik, fundusz inwestycyjny notowany na GPW, tj. Venture Inc SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000299743), będący akcjonariuszem Emitenta. Venture Inc S.A. posiada łącznie 171 udziałów spółki CEGC sp. z o.o., stanowiących 15,03 % w kapitale spółki, co uprawnia do 15,03 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.


https://www.bankier.pl/wiadomosc/INNO-GENE-S-A-Podwyzszenie-kapitalu-oraz-objecie-udzialow-w-spolce-stowarzyszonej-CEGC-7768384.html

 

Powrót