Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Zakończenie projektu Genomiczna Mapa Polski przez spółkę stowarzyszoną

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”, „Spółka”) powziął w dniu 20 lipca br. od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. ("CEGC") informację o całkowitym wykonaniu projektu Genomiczna Mapa Polski 2. Projekt został zrealizowany dzięki wygraniu procedury przetargowej nr PN 454/2019, której zamawiającym był Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Emitent informował o projekcie komunikatem ESPI nr 13/2019 z dnia 18 listopada 2019.


CEGC poinformowała, że zlecenie zostało w pełni wykonane bez opóźnień i kar umownych. Realizacja umowy zakończyła się w dniu 31 stycznia 2023 roku, strony podpisały odpowiedni protokół końcowy i dokonały rozliczenia finansowego. Zamawiający przyjął raport końcowy bez zastrzeżeń.

Realizacja kluczowego elementu projektu umożliwi konsorcjum przejście do etapu komercjalizacji powstałych baz danych i narzędzi bioinformatycznych. Spółka zależna Emitenta tj. Centrum Badań DNA , jako partner biznesowy konsorcjum w zamian za wniesiony wkład własny do projektu w kwocie ponad 11 mln PLN, będzie posiadała dostęp do całej wytworzonej infrastruktury.

Emitent podaje do wiadomości niniejszą informację ponieważ może mieć wpływ na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Powrót