Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta dotyczące zmiany posiadanego pakietu akcji

Zarząd INNO-GENE S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU SA) sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 512 z późniejszymi zmianami).


Z zawiadomienia wynika, iż w wyniku rozliczenia w dniu 21 sierpnia 2018 roku sprzedaży 23.712 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwanaście) akcji INNO-GENE S.A. dokonanej w dniu 17 sierpnia 2018 roku w transakcjach zwykłych na rynku NewConnect, udział funduszu PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, (dalej „Fundusz TFI PZU”), w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%.

Liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wyniosła 285 055 akcji, natomiast obecnie Fundusz TFI PZU posiada 261 343 akcji Emitenta, stanowiących 4,5841% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Powrót