Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Zarząd spółki Inno-Genne S.A. (dalej: „Emitent”) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023 r. został złożony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:


- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 472.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 480.522 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 498.559 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wartość nominalna każdej akcji serii od A do F wynosi 10 groszy.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu stanowi wykonanie uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 
Powrót