Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Istotna informacja

Zarząd Spółki Inno-Gene S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 r. spółki zależne Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp.z o.o oraz Medgenetix sp.z o.o. otrzymały od firmy Illumina Inc. pozew sądowy dotyczący naruszenia praw własności intelektualnej do patentu PL/EP 2183693 pt „Diagnozowanie aneuploidii chromosomów i płodu przy użyciu sekwencjonowania genomowego”, na który Illumina Inc. ma licencję wyłączną od The Chinese University of Hong Kong.


Zdaniem Illumina Inc spółki zależne Emitenta naruszają patent wykonując nieinwazyjne testy prenatalne IONA Test na podstawie umowy licencyjnej zawartej z brytyjską firmą Premaitha. Spółka informuje jednocześnie, że wg posiadanej wiedzy Illumina Inc toczy w tej sprawie spór sądowy bezpośrednio z firmą Premaitha, a rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na grudzień 2016 r. Jednocześnie Illumina Inc wytoczyła podobne do skierowanego przeciw spółkom zależnym Emitenta pozwy również wobec partnerów firmy Premaitha na innych rynkach.

Pozew dotyczy:
1. zakazania wykonywania testu IONA
2. nakazania zniszczenia wszystkich zestawów testu IONA i oprogramowania do jego wykonywania
3. zasądzenia kwot:
- 100 tys. zł co do roszczenia o zaniechanie naruszenia
- 100 tys. zł co do roszczenia o nakazie zniszczenia zastawów IONA
- 112 tys. zł co do roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści przez Medgenetix sp. z o.o.
- 78 tys. zł co do roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści przez Centrum Badań DNA sp. z o.o.
- 10 tys. zł co do roszczenia o nakazie opublikowania sentencji wyroku


Emitent informuje, że ze wstępnych analiz prawnych wynika, że konstrukcja prawna podpisanej z Premaitha umowy nie rodzi bezpośrednich zagrożeń dla Inno-Gene S.A. Inno-Gene działa w oparciu o licencję i patent Premaitha, a więc w interpretacji Emitenta roszczenia Illuminy dotyczą rozwiązań licencjodawcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Powrót