Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku, uzupełniony o informację w zakresie istotnych zmian w skonsolidowanym bilansie. 


Zarząd spółki informuje, iż istotne zmiany w skonsolidowanym bilansie (pozycja długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) wynikają z sugestii audytora dokonującego badania bilansów za 2013 rok Grupy INNO-GENE S.A. Od roku 2014 zgodnie z sugestią audytora nastąpiła zmiana prezentacji kosztów stanowiących niezakończone prace rozwojowe, gdyż przewidywany okres zakończenia prac odpowiada okresowi zakończenia projektów unijnych na podstawie których one powstają, i przypada na rok 2015. 
Kwota 6.332.499,84 zł wykazana w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zawiera kwotę 158.928 zł, która dotyczy aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz kwotę 6.173.571,84 zł, która dotyczy nakładów ponoszonych przez Spółki zależne na koszty niezakończonych prac rozwojowych z realizowanych projektów długoterminowych, a konkretnie projektów UDA-POIG.01.04.00-30-015/11, UDA-POIG.01.04.00-30-082/11-00, UDA-POIG.01.04.00-30-027/12, INNOMED/I/7/NCBR/2014.
Kwota 137.633,31 zł wykazana w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w analogicznym okresie roku 2013 obejmuje pozycje aktywów z tytułu odroczonego podatku, a nie obejmuje kwoty 3.099.011,18 zł, która dotyczyła nakładów ponoszonych przez Spółki zależne na koszty niezakończonych prac rozwojowych z realizowanych projektów badawczych, a która była wówczas zaprezentowana w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych. 
Po pozytywnym zakończeniu realizowanych projektów powstanie wartość niematerialna i prawna. 

Wyjaśnienie korekty raportu:
W opublikowanym raporcie dokonano zmian wartości danych liczbowych w tabeli 3.2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
W wyniku błędu formuły arkusza kalkulacyjnego używanego przez zewnętrzny podmiot księgowy przygotowujący dane finansowe w raporcie opublikowanym w dniu 03.09.2014 ( raport nr. 25/2014) znalazły się błędne wartości danych finansowych skonsolidowanych przepływów pieniężnych, w tym przepływów netto z działalności operacyjnej przez co dane te wykazały znaczące odchylenia od danych porównywalnych. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu

 

Powrót