Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Komunikaty

Transakcje nabycia akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd INNO-GENE S.A. („Emitent", „Spółka”), informuje iż w dniu 03 lutego 2016 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm. [...]
Czytaj więcej

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku. [...]
Czytaj więcej

Istotna informacja

Zarząd Spółki Inno-Gene S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 r. spółki zależne Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp.z o.o oraz Medgenetix sp.z o.o. otrzymały od firmy Illumina Inc. pozew sądowy dotyczący naruszeni [...]
Czytaj więcej

Rejestracja warunkowa akcji nowej emisji w KDPW

W dniu 13 stycznia 2016 roku spółka powzięła informację o warunkowym zarejestrowaniu emisji akcji serii F. [...]
Czytaj więcej

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

Zarząd spółki Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2015 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osie [...]
Czytaj więcej

Podwyższenie kapitału w spółce celowej

Zarząd spółki Inno-Gene SA informuje, że w dniu 12.11.2015 objął 18 udziałów w spółce Central Europe Genomic Centere sp. z o.o. za kwotę 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł). Podwyższenie kapitału odbyło się w ramach realizacji drugieg [...]
Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu oferty publicznej akcji

Zarząd INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji serii F Spółki. [...]
Czytaj więcej

Zbycie udziałów spółki zależnej Centrum Edukacji Bio-Medycznej sp. z o.o.

Zarząd Inno Gene S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 października 2015r. została podpisana przez spółkę zależną Centrum Badań DNA sp.z o.o. umowa zbycia 792 szt. w spółce zależnej Centrum Edukacji Bio-Medycznej spółka z ograniczon [...]
Czytaj więcej

Przydział akcji serii F INNO-GENE S.A. oferowanych w ofercie publicznej

Zarząd spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że emisja Akcji na okaziciela serii F (dalej: „Akcje”) w ramach publicznej oferty akcji doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 498.55 [...]
Czytaj więcej