Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

Zarząd spółki Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2015 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii F objętych w ramach subskrypcji publicznej.


Tym samym kapitał zakładowy spółki Emitenta został podwyższony z kwoty z kwoty 520.252,20 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) o kwotę 49.855,90 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) to jest do kwoty 570.108,10 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych dziesięć groszy)

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 472.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 498559, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Powrót