Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG - 1.040.000,00 PLN

Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) powziął w dniu 05 marca br. informację że spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. (Spółka) otrzymała zaliczkę z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o łącznej wartości 1.040.000,00PLN (słownie: milion czterdzieści tysięcy zł, 00/100) na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej” w ramach umowy nr
UDA.POIG.01.04.30-00-082/11-00 (Projekt)


Projekt realizowany jest od stycznia 2012 r. w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja Projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przekazane środki umożliwiają Spółce terminową i zgodną z harmonogramem kontynuację realizacji innowacyjnego Projektu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
  • Cezary Ziarkowski - Członek Zarządu
Powrót