Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG - 479.997,00 PLN

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 9 marca br. informację, że Spółki zależne Emitenta - Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oraz Genomix Sp. z o.o. otrzymały z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie zaliczkę w kwocie 479.997 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 0/100) na realizację projektu dofinansowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Szybka Ścieżka pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS”. 


O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr. 24/2014.

Całkowita wartość projektu 2.876.840,00 PLN. 

Celem realizacji projektu jest opracowanie nieinwazyjnych testów prenatalnych (ang. NIPT, Non-Invasive Prenatal Test) identyfikujących aberracje chromosomowe oraz mutacje genetyczne DNA płodu w oparciu o technologię NGS. 
Przekazane środki umożliwiają Spółkom terminową i zgodną z harmonogramem kontynuację realizacji innowacyjnego Projektu.

Aktualnie w kraju nie ma podmiotu wykonującego samodzielnie badania prenatalne na cffDNA. Próbki do badań pochodzące od Polskich pacjentów wysyłane są do USA lub Chin. Realizacja projektu umożliwi spółkom zależnym opracowanie własnej technologii i wykonywanie tego typu badań w sposób szybszy i efektowniejszy kosztowo przez co spółki uzyskają przewagę konkurencyjną. 

Według danych opublikowanych przez Transparency Market Research szacunkowa wartość rynku badań z zakresu genetycznej diagnostyki prenatalnej w roku 2012 wynosiła 1,12 mld USD, i wzrośnie do poziomu 8,37 mld USD w roku 2019. Badanie tego typu stały się na świecie najbardziej dochodowym segmentem rynku badań diagnostycznych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
  • Cezary Ziarkowski - Członek Zarządu
Powrót