Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Uzyskanie środków finansowych na realizacje projektów badawczo-rozwojowych

Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) powziął w dniu 8 września br. informację że spółka zależna Emitenta– Centrum Badań DNA sp. z o.o. (Spółka) otrzymała zaliczkę z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o łącznej wartości 585.198,82 PLN ( słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł, 82/100) na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej” w ramach umowy nr UDA.POIG.01.04.30-00-082/11-00 (Projekt). Projekt realizowany jest od stycznia 2012 r. w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


Jednocześnie Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) powziął w dniu 9 września br. informację że spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. (Spółka) otrzymała zaliczkę z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o łącznej wartości 297.500,00 PLN ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, pięćset zł, 0/100) na realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS ” w ramach umowy nr UDA.POIG.01.04.30-00-027/12-00 (Projekt). Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Przekazane środki umożliwiają Spółce terminową i zgodną z harmonogramem kontynuację innowacyjnych projektów, o których Emitent informował we wcześniejszych komunikatach

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
Powrót