Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Uzyskanie środków finansowych na realizacje projektu badawczo-rozwojowego

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 16 października br. informację, że Spółki zależne Emitenta - Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oraz Genomix Sp. z o.o. otrzymały z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pierwszą zaliczkę w kwocie 920 tyś. złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 0/100) na realizację projektu dofinansowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Szybka Ścieżka pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS”. 


O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr. 24/2014.

Całkowita wartość projektu 2.876.840,00 PLN. 

Budżet spółki zależnej Emitenta - Centrum Badań DNA Sp. z o.o. to 1.441.600,00 PLN z czego kwota dofinansowania wynosi 978.115,00 PLN (dofinansowanie na poziomie 68%).

Budżet spółki pośrednio zależnej Emitenta -Genomix Sp. z o.o. to 1.435.240,00 PLN z czego kwota dofinansowania wynosi 982.673,00 PLN (dofinansowanie na poziomie 68%).

Celem realizacji projektu jest opracowanie metodyki bezinwazyjnego izolowania i sekwencjonowania pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA) z krwi matki oraz stworzenie kompleksowego testu identyfikującego aberracje chromosomowe oraz mutacje genetyczne DNA płodu w oparciu o technologię NGS. Rezultatem projektu będzie opracowanie testu przesiewowego umożliwiającego wykrycie najczęstszych zespołów genetycznych. Pozwoli on na wykrycie w sposób nieinwazyjny przed porodem wad wrodzonych i chorób uwarunkowanych genetycznie.

Aktualnie w kraju nie ma podmiotu wykonującego samodzielnie badania prenatalne na cffDNA. Próbki do badań pochodzące od Polskich pacjentów wysyłane są do USA lub Chin. Realizacja projektu umożliwi spółkom zależnym opracowanie własnej technologii i wykonywanie tego typu badań w sposób szybszy i efektowniejszy kosztowo przez co spółki uzyskają przewagę konkurencyjną. 

Według danych opublikowanych przez Transparency Market Research szacunkowa wartość rynku badań z zakresu genetycznej diagnostyki prenatalnej w roku 2012 wynosiła 1,12 mld USD, i wzrośnie do poziomu 8,37 mld USD w roku 2019. Badanie tego typu stały się na świecie najbardziej dochodowym segmentem rynku badań diagnostycznych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
Powrót