Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 23 lutego 2015 roku informację o podpisaniu umowy w trybie korespondencyjnym pomiędzy Spółką zależną Emitenta, Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), a Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (Instytut). 


Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sekwencjonowanie DNA przez Spółkę na rzecz Instytutu, zgodnie ze złożoną przez Spółkę i wybraną przez Instytut ofertą przetargową. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 18.02.2016 roku. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 109.258,56 zł brutto.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Emitenta za istotną, z uwagi na fakt, iż kwota umowy przekracza 20 % kapitałów własnych Emitenta

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
  • Cezary Ziarkowski - Członek Zarządu
Powrót