Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Zbycie udziałów spółki zależnej Centrum Edukacji Bio-Medycznej sp. z o.o.

Zarząd Inno Gene S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 października 2015r. została podpisana przez spółkę zależną Centrum Badań DNA sp.z o.o. umowa zbycia 792 szt. w spółce zależnej Centrum Edukacji Bio-Medycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach (KRS 0000455035).


Centrum Badań DNA sp. z o.o. posiadała 792 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest łącznie o wartości 39.600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych) co stanowiło 49,5% udziałów na WZW.
Nabywcą udziałów była spółka MAC ALPHA sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (KRS 0000362616). Cena sprzedaży udziałów wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Sprzedaż udziałów jest efektem procesu porządkowania struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej oraz koncentracji na najbardziej rentownych gałęziach działalności.
Spółka Centrum Edukacji Biomedycznej  sp. z o.o. osiągnęła w 2013 roku stratę netto w wysokości 266 881,30 pln, w 2014 roku stratę netto w wysokości 251 573,96 pln, a pierwszym półroczu 2015 roku stratę 63 891,68 pln.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Powrót